Český červený kříž připravil opět v letošním roce pro pedagogické pracovníky kurz Mezinárodního humanitárního práva, který se koná ve dnech 29.-31.května 2015 v prostorách Vojenské akademie ve Vyškově. Kurs je akreditovanou vzdělávací akcí v rámci DVPP. Zahájeni kurzu je plánováno na pátek 14:00 hod. a ukončení na neděli cca 16:00 hod. Cena kurzu je 2 200 Kč. Ubytování a stravování je zajištěno.

Doporučení MŠMT ČR k zařazování mezinárodního humanitárního práva do výuky na středních školách, které je k dispozici na Metodickém portále RVP v sekci gymnaziálního vzdělávání. Odkaz je zde. Metodické doporučení prezentuje východiska výuky mezinárodního humanitárního práva, popisuje vztah k rámcovým vzdělávacím programům, doporučuje konkrétní metody a formy práce. Pro inspiraci pak přináší konkrétní výukové aktivity a představuje informační zdroje.