AED – automatizovaný externí defibrilátor
ALS – advance life suport – rozšířená resuscitace/pomoc
BLS – basic life suport – základní resuscitace/pomoc
CO – oxid uhelnatý
CPR – kardiopulmonální resuscitace
ČČK – Český červený kříž
ČK – Červený kříž
CO2 – oxid uhličitý
HZS – hasičský záchranný sbor
IZS – integrovaný záchranný systém
KPR – kardiopulmonální resuscitace
O2 – kyslík
PCR – policie České republiky
ZZS – zdravotnická záchranná služba