Ve školním prostředí jsou žáci, studenti, pedagogové i ostatní pracovníci vystaveni určitým rizikům ohrožujícím jejich zdraví. Zákon proto ukládá zaměstnavatelům povinnost tato rizika minimalizovat, snažit se jim předcházet nebo je odstraňovat. Z úrazových statistik a knih úrazů školních zařízení jasně vyplívá, že školní prostředí se řadí mezi rizikové. K poškození zdraví zde dochází poměrně často. Oblast první pomoci je v tomto směru základním parametrem a neměla by být podceňována. Zaměstnanci v oblasti školství musí poskytnout první pomoc nejen z pohledu morální cti, ale také z charakteru povahy jejich zaměstnání (viz trestní zákon, zákoník práce apod.). Školám a pedagogickým pracovníkům z Pardubického kraje proto přinášíme nabídku 2 bezplatných kurzů:

Registrovat do kurzů se můžete zde.