Tento kurz seznámí uchazeče se základy poskytování předlékařské první pomoci, rozpoznání stavů bezprostředně ohrožujících život, praktické postupy poskytnutí první pomoci tak, aby byli schopni adekvátně reagovat v případě náhlé změny zdravotního stavu jiné osoby. Kurz bude zaměřen na získání teoretických znalostí a praktických dovedností v prostředí školy, dílen, tělocvičny, hřiště, lyžařského a plaveckého výcviku, při pobytu na škole v přírodě apod.

Rozsah kurzu: 20 hodin
Obsah: život ohrožující stavy, základy předlékařské první pomoci
Určeno pro: pedagogické pracovníky všech typů a stupňů škol
Místo konání: naše učebny
Akreditace: kurz je akreditován MŠMT, má mezinárodní certifikát EFAC
Zakončení kurzu: písemný test, praktická zkouška
Osvědčení: účastník obdrží celosvětově platný průkaz ČČK o absolvování kurzu, osvědčení o absolvování školení
Podmínky přijetí: věk min. 18 let, dokončené středoškolské vzdělání, pedagogický pracovník z Pardubického kraje (prokazuje se čestným prohlášením)
Platnost: neomezená, doporučujeme však pravidelné obnovování získaných znalostí
Doporučené doškolení: 1x za 4 roky

Každý účastník kurzu obdrží studijní materiály (příručku první pomoci, vytištěné prezentace atd.)

Lektoři: zdravotničtí instruktoři ČČK, zdravotní sestry, záchranáři a lékaři, kteří mají praktickou zkušenost s prací na záchranné službě

Naučíte se:

  • praktické poskytnutí první pomoci podle mezinárodních standardů s důrazem na život ohrožující stavy
  • práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí

Metoda výuky: přednášky přístupnou a poutavou formou doplněné o projekci, praktický nácvik jednotlivých postupů, modelové situace a jejich rozbor, videoprojekce