Název projektu: První pomoc pro pedagogy
Datum realizace projektu: 1. 4. 2013 – 31. 12. 2014
Registrační číslo projektu OPVK: CZ.1.07/1.3.46/02.0018
Prioritní osa: 7.1 Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Číslo oblasti podpory: 7.1.3
Realizátor projektu: Oblastní spolek ČČK Chrudim
Partner projektu: Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí

Hlavním záměrem projektu je rozšířit znalosti první pomoci mezi pedagogy, motivovat je, odstraňovat bariéry strachu při poskytování první pomoci, vyvracet špatné a staré postupy, poskytnout bezplatně atraktivní a vysoce účinný nástroj vzdělávání a kvalitní moderní multimediální výukové materiály.

V rámci projektu bude provedena inovace kurzů základní norma zdravotnických znalostí (rozsah 20h) a zdravotník zotavovacích akcí (40h) a vytvoření vzdělávacích materiálů. Současně budou zřízeny dvě učebny a metodická centra první pomoci v Chrudimi a Ústí nad Orlicí, kde budou probíhat tyto kurzy. Každá škola bude mít možnost vyškolit všechny své pedagogy bez ohledu na svoji velikost a počet pedagogů.